Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

Aktualności

W dniach 11-12 czerwca 2024 roku w Ołtarzewie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości połączone z częścią integracyjną.

12 czerwca podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok, a także plan działania na najbliższy okres. Dokonano również wyboru przedstawicieli Rady Programowej na kadencję 2024-2028 w skład, której

weszli:

 • Maciej Domański
 • Marek Krzemieniewski
 • Jacek Noskowski
 • Michał Paździor
 • Piotr Sota
 • Jacek Szargan
 • Jarosław Zawadzki

Wybrany został Zarząd  w którego skład weszli na kadencję 2024-2028:

 • Paweł Szybisz – Prezes
 • Sylwester Podstawka – Wiceprezes
 • Wojciech Kołakowski – Wiceprezes

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdania z minionego okresu i podjęło następujące uchwały:

 1. W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
 1. W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
 1. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
 1. W sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za 2023 r. Polskiej Izby Gospodarczej Czystości oraz przekazanie zysku na cele statutowe.
 1. W sprawie przyjęcia planu prac Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
 1. W sprawie poszerzenia profilu działalności Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

W gronie zgromadzonych Członków PIGC mieliśmy także okazję porozmawiać i wymienić się refleksjami na temat wszystkich naszych aktywności.

Tagi :

Udostępnij :

Ostatnie aktualności

Masz pytanie?

Wybierz dogodną formę kontaktu i zadaj nam nurtujące Cię pytanie. Jak najszybciej postaramy się udzielić fachowej odpowiedzi.