O nas

Klauzula Informacyjna RODO

 1. Polska Izba Gospodarcza Czystości z siedzibą w Bydgoszczy oświadcza, że administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej RODO.
 2. Polska Izba Gospodarcza Czystości oświadcza, że wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją swoich praw można kontaktować się z nim, kierując korespondencję na adres siedziby Polskiej Izby Gospodarczej Czystości lub na adres RODO@pigc.org.pl.
 3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
 4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zawartej Umowy.
 5. Dane osobowe osób, o którym mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana. Możliwe jest wydłużenie okresu np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
 6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Polska Izba Gospodarcza Czystości nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 9. Członkowie, Kontrahenci – w przypadku udostępniania danych osobowych swoich pracowników, członków zarządu, wspólników, pełnomocników,współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób Polska Izba Gospodarcza Czystości – poinformuje wskazane osoby o:
 • zakresie danych osobowych dotyczących tych osób przekazanych do PIGC,
 • tym, że źródłem, od którego PIGC pozyskała ich dane, jest wspomniany Członek, Kontrahent,
 • tym, że PIGC jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane na zasadach określonych powyżej.
 1. Podanie danych osobowych w rozumieniu ust. 1 wymagane jest do zawarcia Umowy z PIGC. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Żądanie usunięcia przez osobę fizyczną wskazaną do kontaktu przez członka PIGC jej danych osobowych lub żądanie ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych skutkuje obowiązkiem niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Do tego czasu za osoby wskazane do kontaktu uznaje się osoby wskazane w KRS lub CEIDG.
pl_PLPolski
situs togel dan slot resmi Situs toto togel dan slot terpercaya RTP Live Slot Yang Lagi Gacor prediksi bandar togel terpercaya situs togel dan slot terpercaya agen togel situs togel bandar togel hadiah 4d 10 juta agen togel bandar togel> bo togel terpercaya situs agen togel bandar togel situs agen bandar togel situs agen bandar togel situs agen bandar togel situs agen bandar togel slot dana situs toto togel agen bandar togel agen togel bandar togel situs togel terpercaya situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi sdtoto situs togel resmi agen slot online terpercaya bo togel resmi terpercaya bandar togel terpercaya situs togel aman slot online terpercaya situs slot online yang lagi gacor agen togel situs agen togel bandar togel hadiah 4D 10 Juta agen bo togel agen bo togel agen bo togel agen togel terpercaya bandar togel bandar togel bandar togel terpercaya slot deposit dana 5000
?>