Podsumowanie Walnego Zgromadzenia PIGC

Aktualności

W dniach 13-14 czerwca 2023 roku w Zegrzu odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości połączone z częścią integracyjną.

13 czerwca odbyły się prelekcje:

 1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania- Michał Balcerzak – TRI Group
 2. Kredyty i leasingi – Piotr Żmudzki – Biuro informacji Kredytowej S.A.
 3. Czas pracy – planowanie – Paweł P.Mlicki – Dehora Group
 4. Flota w branży – Maciej Sokołowski – Nivette Fleet Management Sp. z o.o. ,Anna Męclewska – Motorent Sp. z o.o. Hertz Internatipnal Franchisee

14 września podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z Działalności Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok, a także plan działania na najbliższy okres. Dokonano również wyboru przedstawicieli Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027 w skład, której weszli:

 • Marcin Czechowski – Przewodniczący
 • Tomasz Łuczak
 • Tomasz Śliwiński

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło sprawozdania z minionego okresu i podjęło następujące uchwały:

 1. W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
 2. W sprawie udzielenia absolutorium Radzie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
 3. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
 4. W sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za 2021 r. Polskiej Izby Gospodarczej Czystości oraz przekazanie zysku na cele statutowe.
 5. W sprawie przyjęcia planu prac Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

W gronie zgromadzonych Członków PIGC mieliśmy także okazję porozmawiać i wymienić się refleksjami na temat wszystkich naszych aktywności.

Tagi :

Udostępnij :

Ostatnie aktualności

Masz pytanie?

Wybierz dogodną formę kontaktu i zadaj nam nurtujące Cię pytanie. Jak najszybciej postaramy się udzielić fachowej odpowiedzi.