Oznakowanie EU Ecolabel – klucz do odpowiedzialnej produkcji i usług

Aktualności

Oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel, wprowadzone ponad 30 lat temu przez Komisję Europejską i międzynarodowych ekspertów, stanowi nie tylko certyfikację produktów i usług, ale również inspirującą inicjatywę o znaczących korzyściach dla przedsiębiorstw i środowiska.

Program nie tylko promuje ekologiczne produkty i usługi, lecz także motywuje producentów do innowacji w dziedzinie zrównoważonych praktyk. Zachęca do zastępowania tradycyjnych materiałów tymi o mniejszym wpływie środowiskowym, bez utraty jakości końcowego produktu.

Aby uzyskać to prestiżowe oznakowanie, przedsiębiorstwa muszą spełnić 7 obowiązkowych kryteriów i zdobyć co najmniej 14 z 43 punktów z kryteriów fakultatywnych. Warto zauważyć, że prowadzenie odrębnej dokumentacji księgowej dla usług objętych oznakowaniem jest wymogiem, co podkreśla powagę zaangażowania w proces certyfikacji.

Certyfikacja EU Ecolabel to nie tylko gwarancja spełnienia kryteriów ekologicznych, ale również potwierdzenie zgodności z aktualnymi i przyszłymi przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Jest to niezależne potwierdzenie, że usługi zostały zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Oznakowanie EU Ecolabel pełni także rolę efektywnego narzędzia komunikacyjnego, szczególnie w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ESG). Aktywnie przyczynia się do osiągnięcia 10 spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Oznakowanie EU Ecolabel staje się kluczowym elementem dla firm dążących do odpowiedzialnej produkcji i świadczenia usług, będąc jednocześnie ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób przedsiębiorstwo z branży utrzymania czystości może wykorzystać oznakowanie EU Ecolabel do skutecznego komunikowania osiągnięć związanych z celami ESG omawia Marta Dzierzęcka w swoim artykule w Forum Czystości.

Tagi :

Udostępnij :

Ostatnie aktualności

Masz pytanie?

Wybierz dogodną formę kontaktu i zadaj nam nurtujące Cię pytanie. Jak najszybciej postaramy się udzielić fachowej odpowiedzi.