ERA

Pełna nazwa firmy

ERA Sp. z o.o.

Opis firmy

ERA Sp. z o.o. jest jednym z największych przedsiębiorstw usługowych w Polsce. Działa na rynku usług utrzymania czystości i ochrony mienia. Posiada w swojej ofercie także prestiżowy Hotel Pałac Czarny Las oraz dysponuje siecią parkingów.

Era