EDUKACJA

Coaches Accredited at PIGC

Przez trenera akredytowanego przy PIGC należy rozumieć osobę, która:

a) ukończyła organizowany przez PIGC kurs dla trenerów i pozytywnie zaliczyła egzamin końcowy na „Trenera akredytowanego I stopnia”,

b) ukończyła organizowany przez PIGC kurs poszerzający dla trenerów, pozytywnie zaliczyła egzamin końcowy oraz złożyła dokumenty na poszerzenie uprawnień na „Trenera akredytowanego II stopnia”,

c) uzyskała tytuł „Trenera seniora”.

Tytuł Trenera akredytowanego I stopnia uprawnia do prowadzenia szkoleń „Operatora profesjonalnych usług utrzymania czystości I stopnia”

Tytuł Trenera akredytowanego II stopnia uprawnia do prowadzenia szkoleń „Operatora profesjonalnych usług utrzymania czystości I i II stopnia”.

Tytuł “Trenera seniora” uprawnia do prowadzenie szkoleń „Operatora profesjonalnych usług utrzymania czystości I i II stopnia” oraz “Organizator Procesów Sprzątania III dla kadry zarządzającej”

Lucyna Wańska- Mleczko

Małgorzata Łukomska

Robert Rompalski

Marcin Chrzanowski

Jacek Pieczyński

ACP Jacek Pieczyński

Małgorzata Gruszka

Halina Kociemba

Irena Sobotka

Mateusz Czaja

Krzysztof Kliś

Arleta Hojan

Andrzej Krakowiak

Marek Serafin

Patrycja Mrozek

Marek Stefaniak

Arkadiusz Wybrańczyk

Magdalena Haremska

Anna Kanarkowska

Filip Konaszewicz

Paweł Konaszewicz

Dariusz Rataj

Marcin Świergiel

Marek Trefler

Kamila Masłowska

Piotr Mruk

Michał Paździor

Maciej Furmański

Andrzej Średnicki

Bożena Wierzbicka

 Proscan Sp. z o.o.

Barbara Bahrynowska

Katarzyna Buchman

Sebastian Miedziński

Adam Góra

Marek Pietrasiński

Tomasz Zarzycki

en_GBEnglish (UK)