Kursy i szkolenia

Kurs na koordynatora ds. usług utrzymania czystości


Cele kursu

 • Zbudowanie przewagi konkurencyjnej
 • Zbudowanie poczucia odpowiedzialności kierownika
 • Wypracowanie dobrych relacji z Klientem oraz w zespole
 • Wykształcenie świadomych kierowników
 • Zbudowanie pozytywnego wizerunku branży i osób w niej pracujących
 • Wypracowanie bardziej efektywnych systemów zarządzania poprzez wymianę doświadczeń uczestników

Korzyści

 • Uczestnicy kursu otrzymują kompleksowe przeszkolenie z zakresu metod i technologii utrzymania czystości
 • Uczestnicy doskonalą umiejętności pomocne w osiąganiu lepszych wyników handlowych
 • Uczestnicy zwiększają swoje możliwości w wykorzystywaniu potencjału zespołu
 • Uczestnicy ćwiczą techniki zarządzania sobą pod presją
 • Pracodawca otrzymuje kompleksowo przygotowanego pracownika na to złożone i wymagające wiedzy z różnych dziedzin stanowisko
 • Firma otrzymuje pracownika potrafiącego lepiej zrozumieć interesariuszy procesu utrzymania czystości, a tym samym lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania Klientów, przełożonych i własnego zespołu

Uczestnicy

 • Osoby obecnie pracujące na stanowisku koordynatora ds. usług utrzymania czystości ale chcące usystematyzować swoją wiedzę
 • Osoby, które chcą rozpocząć pracę w branży usług utrzymania czystości
 • Osoby pracujące już w branży na niższym stanowisku i chcące awansować

Koordynator ds. utrzymania czystości to:

 • Kierownik zespołu sprzątającego
 • Osoba odpowiedzialna za kontakty z Klientami firmy
 • Osoba, która rekrutuje i szkoli personel
 • Osoba, której zadaniem jest synchronizacja pracy z dostosowaniem jej obszarów do określonego budżetu – maksymalizacja efektywności w tym budżecie
 • Osoba, która pracuje pod presją oczekiwań z kilku stron (pracodawca – klient – pracownicy)
pl_PLPolski