Certyfikaty i nagrody

Gwarant Czystości i Higieny


Czym jest „Gwarant Czystości i Higieny”?

Jest to program certyfikacji jakościowej dla firm usługowych z branży profesjonalnego utrzymania czystości. Gwarant Czystości i Higieny jest jedynym programem jakościowym branży czystości rekomendowanym jako Dobra Praktyka przez Urząd Zamówień Publicznych.

Jaki jest cel programu „Gwarant Czystości I Higieny”?

Program ma na celu:

  • promocję firm usługowych z branży czystościowej,
  • wspieranie ich rozwoju i konkurencyjności ,
  • upowszechnianie idei stosowania jednolitych standardów, mających na celu wykluczenie wykonywania usług na niskim poziomie oraz działania firm o niskiej reputacji.

Celem programu jest pozytywny wpływ na podnoszenie kwalifikacji personelu oraz zachęcenie firm do udoskonalania oferowanych usług. Gwarant Czystości i Higieny ma upowszechniać idee stosowania jednolitych standardów związanych z wykonywaniem usług sprzątających.

Jakie korzyści ma firma biorąca udział w programie „Gwarant Czystości  i Higieny”?

Udział w programie certyfikacji jakościowej i uzyskanie certyfikatu:

  • poprawia pozycję firmy na rynku usług,
  • wzmacnia jej pozytywny wizerunek, co ma realny wpływ na pozyskiwanie korzystnych kontraktów handlowych,
  • powoduje wzrost zaufania ze strony klientów i wzmacnia pozycję w procedurach przetargowych.

Firma, która bierze udział w programie, otrzymuje możliwość nawiązania nowych kontraktów handlowych. Może także promować swoją markę na stronach internetowych podmiotów realizujących program, w ich materiałach reklamowych oraz czasopismach specjalistycznych, takich jak „Biuletyn Jakości” TÜV Rheinland i „Forum Czystości” PIGC.

Narzędzia marketingowe jakie otrzymuje laureat programu  „Gwarant Czystości i Higieny”

  • certyfikat branżowy ogólny, certyfikat branżowy pralniczy lub certyfikat branżowy ogólny plus certyfikat dla branży medycznej, spożywczej lub pralniczej,
  • wpis do międzynarodowej bazy certyfikatów www.certipedia.com (platforma internetowa, która dokumentuje wszystkie właściwości produktów, usługi, przedsiębiorstwa i systemy testowane oraz osobiste certyfikacje dostarczone przez TÜV Rheinland Group). – indywidualny numer ID (Sugeruje się umieszczenie numeru ID na papierze firmowym i innych materiałach marketingowych. Dzięki temu partnerzy biznesowi mogą łatwo uzyskać wiarygodne informacje na temat certyfikowanej firmy poprzez wpisanie numeru ID w bazie. ) www.certipedia.com

Jak przebiega realizacja programu  „Gwarant Czystości i Higieny”?

Program realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na przesłaniu do organizatorów Deklaracji uczestnictwa i wypełnieniu Ankiety. Przekazane dokumenty są analizowane i na podstawie przyznanych punktów firma może przejść do etapu  drugiego.  Drugi etap to przeprowadzenie audytu przez TÜV Rheinland.

W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

pl_PLPolski