Walne Zgromadzenie Członków PIGC

Walne Zgromadzenie Członków PIGC

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, które będzie połączone z częścią integracyjną.

Termin: 27-28 września 2022 r.

Miejsce: Hotel Lamberton, ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew

Program:
27 września – część integracyjna (strój casual) – Koszt udziału wynosi 550 zł netto/osoba
13:00-14:00 – lunch
14:00-18:00 – prelekcje
18:00- 24:00 – część integracyjna
28 września
10:00 – I termin Walnego Zgromadzenia (program w załączeniu)
10:30 – II termin Walnego Zgromadzenia
13:00 -lunch

Zgodnie z § 9 ust. 2 statutu członkowie są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z zapisem w KRS/EDG lub przez odpowiednio umocowanego na piśmie pełnomocnika. W związku z tym prosimy o wskazanie osoby, która będzie reprezentowała Państwa przedsiębiorstwo na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości – w tym celu należy wypełnić załączone pełnomocnictwo zgodnie ze sposobem reprezentacji.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 795 522 384 lub na adres mailowy: aneta.wilbrandt@pigc.org.pl.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu do 21 września a zgłoszenia do udziału w części integracyjnej do 14 września.

Załączniki:
1. Program Walnego Zgromadzenia
2. Wzór pełnomocnictwa


pl_PLPolski