Bezpłatne webinarium – Waloryzacja kontraktów budowlanych 30.08.2022 godz. 10:00-12:00

Bezpłatne webinarium – Waloryzacja kontraktów budowlanych 30.08.2022 godz. 10:00-12:00

Szanowni Państwo,

Kancelaria KKLW organizuje wyjątkowe bezpłatne webinarium „Waloryzacja kontraktów budowlanych”, które odbędzie się już

30.08.2022 r., o godz. 10:00-12:00.

Webinarium jest skierowane do właścicieli firm budowlanych, prawników wewnętrznych i osób zajmujących się w takich firmach zarządzaniem umowami na roboty budowlane.

Dlaczego warto skorzystać z udziału w szkoleniu?

W trakcie webinarium omówione zostaną zasady zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy na podstawie regulacji ustawowych. Wskażemy w jakich przypadkach wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia oraz w jaki sposób przygotować się do dochodzenia roszczeń. Częścią webinarium będzie podsumowanie najważniejszego orzecznictwa dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

Webinarium odbędzie się on-line, z użyciem platformy Click Meeting i potrwa 2 godziny – 10.00-12.00.

Link do możliwości zapisu

Kto będzie prowadził szkolenie?

Szkolenie prowadzić będą prawnicy z zespołu Kancelarii KKLW, którzy posiadają wieloletnie i  bogate doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa w sprawach związanych z  realizacją kontraktów budowlanych, w tym w szczególności w zakresie reprezentacji wykonawców w postępowaniach przed sądami powszechnymi, a także w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Plan webinarium

Intencją naszego webinarium jest przedstawienie:

  • w jakich przypadkach wykonawcy przysługuje roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia?
  • w jakich przypadkach wykonawca nie będzie mógł wystąpić o podwyższenie wynagrodzenia?
  • jakie przesłanki muszą być spełnione, aby domagać się podwyższenia wynagrodzenia na podstawie regulacji ustawowych?
  • jak przygotować się do wystąpienia z roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia?
  • o ile (o jaką wartość) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zwiększeniu?
  • jakie jest najważniejsze orzecznictwo dotyczące zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy?
  • jakie są plany rządu w zakresie modyfikacji waloryzacji w prawie zamówień publicznych.

Do zobaczenia!


pl_PLPolski