Bezpłatne webinarium „Prawo Zamówień Publicznych – podsumowanie najważniejszych zdarzeń z 2021 roku.”

Bezpłatne webinarium „Prawo Zamówień Publicznych – podsumowanie najważniejszych zdarzeń z 2021 roku.”

Szanowani Państwo

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium „Prawo Zamówień Publicznych – podsumowanie najważniejszych zdarzeń z 2021 roku.“, które odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 10:00.

Podczas webinarium zostanie podsumowany pierwszy rok obowiązywania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz uwzględnia bieżące i aktualne orzecznictwo KIO oraz sądów powszechnych w kwestiach postępowań przetargowych. Częścią przedsięwzięcia jest przekazanie wskazówek, w jaki sposób minimalizować ryzyko formalnych niepowodzeń w przetargu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Webinarium skierowane jest przede wszystkim do pracowników firm, które biorą udział w przetargach i które chciałyby uaktualnić i pogłębić swoją wiedzę. Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy szczególnie osoby z firmy posiadających swoje własne działy ofertowania lub działy zamówień publicznych.

Kiedy odbędzie się szkolenie?

Webinarium odbędzie się w formie on-line w dniu 29 listopada 2021 r., godz. 10:00 – 11.30. z użyciem platformy Click Meeting. Link do możliwości zapisu 

Kto będzie prowadził szkolenie?

Szkolenie prowadzić będą prawnicy z zespołu Kancelarii KKL, którzy posiadają wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie kompleksowego doradztwa w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz największych wykonawców oraz zamawiających w Polsce, w tym również w ramach postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Dlaczego warto skorzystać z tego szkolenia?

Intencją naszego webinarium jest przedstawienie aktualnej sytuacji, jeśli chodzi o:

 • podsumowanie najważniejszych zjawisk związanych z nową ustawą – Prawo zamówień publicznych,
 • aktualną sytuację w zakresie środków ochrony prawnej według nowych przepisów – statystyki, nowe zjawiska,
 • tryb podstawowy w trzech wariantach – czego można się spodziewać?
 • istotne orzeczenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,
 • dokumenty dla podmiotów zagranicznych – gdzie może być problem?
 • złożenie oferty – jaki typ podpisu jest najbezpieczniejszy? Podpisywanie plików podpisem zewnętrznym – ryzyka związane z naruszeniem integralności podpisu
 • elektroniczną gwarancję wadialną,
 • dokumenty podmiotowe – na kiedy muszą być aktualne,
 • wizję lokalną,
 • oświadczenie o podziale zadań dla konsorcjum,
 • nowe zasady otwarcia ofert,
 • ważne wyroki dotyczące uzupełnienia dokumentów przedmiotowych i podmiotowych,
 • możliwość zawarcia umowy po terminie związania ofertą,
 • jak wyglądają w praktyce wymogi dotyczące umów podwykonawczych?
 • niedozwolone klauzule abuzywne – co wiemy po roku?
 • waloryzacja umów w sprawie zamówień publicznych – jak to działa?

pl_PLPolski