Polska Izba Gospodarcza Czystości członkiem Rady Przedsiębiorców

Polska Izba Gospodarcza Czystości członkiem Rady Przedsiębiorców

Mamy zaszczyt poinformować, że Polska Izba Gospodarcza Czystości została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada ta jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika MŚP, zapewniającym stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. W radzie funkcjonują Zespoły Robocze, których aktualna lista znajduje się pod adresem:

https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/rada-przedsiebiorcow/

Główne cele Rady Przedsiębiorców to wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika oraz opiniowanie i opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.


pl_PLPolski