Informacja o możliwości pozyskania funduszy na poprawę bezpieczeństwa pracy

Informacja o możliwości pozyskania funduszy na poprawę bezpieczeństwa pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej posiada środki na poprawę bezpieczeństwa pracy

W ramach Programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą następujących kwestii:

  • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi
  • zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą obszarach technicznych takich jak m.in:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
  • środki ochrony indywidualnej

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2021 roku.

Więcej szczegółów na stronie:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.


pl_PLPolski