Negocjacje z gorszej pozycji wyjściowej dla pracowników usług utrzymania czystości

Negocjacje z gorszej pozycji wyjściowej dla pracowników usług utrzymania czystości

Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Negocjacje z gorszej pozycji wyjściowej dla pracowników usług utrzymania czystości”

Cele szkolenia:

 • Zwiększenie efektywności procesów występujących w organizacji
 • Podniesienie zawodowej motywacji pracowników
 • Nabycie umiejętności stosowania w praktyce profesjonalnych metod pracy
 • Poprawienie współpracy z kontrahentami
 • Podwyższenie wskaźnika sprzedaży usług
 • Zbudowanie w świadomości pracowników pozytywnego wizerunku firmy

Adresaci:

 • Osoby odpowiadające w firmie za negocjacje z kontrahentami
 • Przedstawiciele handlowi
 • Managerowie

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie wiedzy wykorzystywanej podczas pracy
 • Udoskonalenie umiejętności pomocnych w osiąganiu lepszych wyników handlowych
 • Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w zwiększeniu

Korzyści dla firmy

 • Nabycie umiejętności słuchana
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas negocjacji

Termin szkolenia 31 maja – 1 czerwca 2021 r.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem Google Meet. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć uczestnik musi mieć dostęp do komputera
z kamerką i mikrofonem.

Koszt szkolenia: 600,00 netto osoba(*)
(*) Członkowie PIGC z opłaconą składką członkowską -400,00 zł netto/osoba
(*) W przypadku 3 osób z jednej firmy 500,00 zł netto/osoba; członkowie PIGC – 300 zł netto/osoba

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie Negocjacje z gorszej pozycji wyjściowej

Program szkolenia Negocjacje z gorszej pozycji wyjściowej

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych


pl_PLPolski