Apel o uchylenie związanych z pandemią COVID-19 restrykcji nałożonych na polskie hotelarstwo

Apel o uchylenie związanych z pandemią COVID-19 restrykcji nałożonych na polskie hotelarstwo

Polska Izba Gospodarcza Czystości w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego  i Związkiem Pracodawców Przemysłu Pralniczego złożyła do premiera Mateusza Morawieckiego pismo z apelem o uchylenie związanych z pandemią COVID-19 restrykcji nałożonych na polskie hotelarstwo. Utrzymujące się ograniczenia w funkcjonowaniu hoteli powodują ogromne straty dla przedsiębiorstw branży HoReCa oraz całego sektora czystości, który zapewnia zaplecze higieniczno-sanitarne w tego typu obiektach. Poniżej treść:

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się z prośbą o jak najszybszą interwencję w zakresie otwarcia hoteli i funkcjonujących w ich ramach restauracji oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających uzyskanie pomocy udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju podmiotom należącym do polskiego sektora czystości, np. w ramach Tarczy 2.0.

Na branżę utrzymania czystości składają się firmy sprzątające, producenci chemii, sprzętu i maszyn, a także zaplecze transportowe, HR, biurowe i R&D. Łącznie w sektorze zatrudnionych jest w Polsce ok. 700 tys. osób, a wartość rynku to ok. 17 mld zł. Nasz sektor jest jednym z tych, które stoją najbliżej wydarzeń związanych z zapobieganiem oraz usuwaniem skutków pandemii koronawirusa. Jest także bardzo mocno narażony na wpływ następstw ekonomicznych tej trudnej i bezprecedensowej sytuacji.

Nałożone w marcu ub. roku przez rząd ograniczenia w funkcjonowaniu hoteli miały na celu prewencyjne działania w celu ochrony zdrowia – decyzja o wprowadzeniu restrykcji była motywowana brakiem dostępnych wówczas informacji o skali zaraźliwości i nieznanych skutkach pandemii. Jednak od tego czasu – dzięki działaniom rządu, lekarzy, dziennikarzy, ale także podmiotów sprzedających środki dezynfekcji, higieny i czystości, wiedza na temat sposobów zapobiegania koronawirusowi znacznie się powiększyła. Opracowane zostały bardziej skuteczne procedury dezynfekcji i dbania o higienę, zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony przeciwwirusowej. W związku z tym praktycznie pełne zamknięcie od 28 grudnia ub. r. hoteli wydaje się być nadmierną ostrożnością. W wyniku zamknięcia hoteli – jednego z głównych klientów pralni – notują one spadki obrotów rzędu 60%. w podobnej sytuacji są firmy sprzątające, które dotknięte zostały ponadto spadkiem zapotrzebowania na sprzątanie biur, wynikającym z upowszechnienia pracy zdalnej, oraz redukcją liczby zleceń związanych z utrzymywaniem czystości w galeriach handlowych, spowodowaną ograniczeniami ich działalności. Dostawcy chemii dla przedsiębiorstw HoReCa rejestrują spadek sprzedaży o 75%. Dalsze utrzymywanie restrykcji naraża wielu pracowników na utratę pracy, a  wielu przedsiębiorców na konieczność ogłoszenia bankructwa. Pragniemy zaznaczyć, że wsparcie rządu w ramach „Tarczy Antykryzysowej” nie rozwiązuje ogromnych problemów, przed jakimi stoją obecnie przedsiębiorcy sektora czystości.

Sygnatariusze niniejszego pisma w pełni rozumieją powagę sytuacji i ryzyka, jakie powoduje epidemia Covid–19, jednakże uznają jednocześnie, iż po zakończeniu okresu Świąt i ferii zimowych nie powodują one konieczności dalszego wstrzymania działalności hotelarsko-gastronomicznej. Przede wszystkim zwracamy uwagę, iż w okresie letnim i jesiennym 2020 roku, hotele wypracowały bezpieczny sposób obsługi gości w zakresie ich zakwaterowania i świadczenia usług gastronomicznych. Powszechnie wdrożone zostały standardy sanitarne opracowane przez IGHP, Ministerstwo Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Organizacji Turystycznej. W efekcie, zakwaterowanie w hotelach i świadczone w nich usługi gastronomiczne podlegają restrykcyjnym reżimom sanitarnym, w związku z czym nie powinny spowodować zwiększenia ryzyka epidemiologicznego. Zwracamy przy tym uwagę, iż podobne założenia (tj. otwarcie pod warunkiem przestrzegania rygorów sanitarnych) stoją u podstaw planowanego przez rząd otwarcia innych (a wcześniej nawet zaniechania ich zamknięcia), zdecydowanie bardziej publicznych miejsc pod względem gromadzenia się dużej liczby osób, niż hotele.

Apelujemy do Pana Premiera o uwzględnienie naszego postulatu. Funkcjonowanie hoteli i restauracji jest jednym z warunków prawidłowego działania przedsiębiorstw całego sektora czystości. Dalsze utrzymywanie restrykcji może spowodować nieodwracalne skutki nie tylko dla tego sektora gospodarki, w tym ok. 700 tys. pracujących w tym sektorze osób i ich rodzin, lecz także pośrednio dla innych sektorów i podmiotów, których są klientami.

Z poważaniem,

w imieniu PIGC
Paweł Szybisz
Prezes Zarządu

w imieniu IGHP
Marcin Mączyński
Sekretarz Generalny

w imieniu ZPPP
Mieczysław Hawryluk
Prezes Zarządu

 

 

 

 


pl_PLPolski