Obowiązek zasłaniania nosa i ust w pracy

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w pracy

Obowiązek zasłaniania nosa w pracyPragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 listopada br. od 28 listopada do 27 grudnia na obywateli został nałożony obowiązek zasłaniania nosa i ust przez cały okres przebywania w miejscu pracy, gdy tylko w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Ponadto podtrzymany jest nakaz obowiązkowej, wynoszącej minimum 1,5m odległości między biurkami pracowników.

Treść artykułu:

25.1. Do dnia 27 grudnia 2020r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa wart.40ust.1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i1517), ust i nosa:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa wart.5ust.1pkt1lit.a ustawy zdnia21grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  1. a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  2. b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art.3ust.2 ustawy z dnia 24czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z2020r. poz.1910) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  3. c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  4. d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

całość Rozporządzenia RM dostępna jest pod adresem www:

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000209101.pdf


pl_PLPolski
situs togel dan slot resmi Situs toto togel dan slot terpercaya RTP Live Slot Yang Lagi Gacor prediksi bandar togel terpercaya situs togel dan slot terpercaya agen togel situs togel bandar togel hadiah 4d 10 juta agen togel bandar togel> bo togel terpercaya situs agen togel bandar togel situs agen bandar togel situs agen bandar togel situs agen bandar togel situs agen bandar togel slot dana situs toto togel agen bandar togel agen togel bandar togel situs togel terpercaya situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi situs togel dan slot resmi sdtoto situs togel resmi agen slot online terpercaya bo togel resmi terpercaya bandar togel terpercaya situs togel aman slot online terpercaya situs slot online yang lagi gacor agen togel situs agen togel bandar togel hadiah 4D 10 Juta agen bo togel agen bo togel agen bo togel agen togel terpercaya bandar togel bandar togel bandar togel terpercaya slot deposit dana 5000
?>