Zapobieganie wypadkom związanym z transportem w miejscach pracy

Zapobieganie wypadkom związanym z transportem w miejscach pracy

Badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) pokazują, że 80 proc. wypadków, które powstają z udziałem podnośnikowych wózków jezdniowych wynika z niewystarczającej widoczności otoczenia dla operatora.

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy

Do wypadków, do których dochodzi, zalicza się m.in. uderzenie pieszych, kolizje z innymi wózkami, kolizje z elementami infrastruktury, czy przewrócenie się wózka. Według danych PIP aż 34 osoby zostały w nich ciężko poszkodowane, w tym 8 osób poniosło śmierć. Operatorzy wózków podnośnikowych podejmują w 90 procentach decyzje na podstawie informacji wzrokowych. Dobra widoczność podczas pracy to dla operatora podnośnikowego wózka widłowego podstawa. Znaczna część wypadków powodowana jest kolizją wózka z osobą pieszą w wyniku niewystarczającej widoczności otoczenia dla operatora wózka.

Ze względu na istotę sprawy w kontekście BHP, podjęto się jej opracowania w celu zapobiegania przyszłym wypadkom. Odpowiednie zastosowanie problematyki BHP zostało zawarte w ustawie Kodeksu Pracy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie. Są to m.in. rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy BHP dotyczące wykonywania prac w różnych branżach. Prawo opisuje również zastosowanie BHP w transporcie w miejscu pracy, podczas którego stosowane są urządzenia transportowe, m.in. wózek widłowy czy podnośnik.

Czytaj więcej w Forum Czystości


pl_PLPolski