Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

23 maja w Radziejowicach pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.  W zebraniu uczestniczyło ponad 60% firm z Izby. Przegłosowane zostały zmiany do statutu i regulaminów organów Izby.  Wybrany został nowy Zarząd. W skład zarządu weszli;  Marek Krzemieniewski – Prezes Zarządu z firmy „Fair Play Plus” Marki, reprezentujący firmę dystrybucyjną, Jacek Grelewicz – Wiceprezes Zarządu z „Grupy Impel” Wrocław, reprezentujący firmy czystościowe i Piotr Sota – Wiceprezes Zarządu  z firmy InterPlus Warszawa reprezentujący grupę producentów. Uzupełniony został skład Rady Programowej o trzy nowe osoby. Rada Izby liczy obecnie 11 przedstawicieli firm czystościowych, dystrybucyjnych i producentów z całej Polski. Dyskusja i rozmowy były bardzo dobre. W ostatnim czasie  do Izby przybyło kilka nowych firm. Obecnie liczba naszych członków zbliża się do 100  firm. Ustaliliśmy, że za polecenie firmy do Izby i przystąpienie członek wprowadzający otrzymuje rabat w składce członkowskiej. W 2019 roku odbędą się TARGI CZYSTOŚCI lub DNI CZYSTOŚCI wzorem ubiegłego roku. Połączone będą one z Galą na której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia branżowe „Złota miotła” w stopniach brązowym, srebrnym i złotym. Wręczone też zostaną nagrody INNOWATORA w dwóch kategoriach. Izba podjęła prace nad objęciem całościowym nadzorem wszystkich szkoleń w sektorze usług sprzątających w Polsce. Planujemy uzyskanie ministerialnych tytułów i kwalifikacji zawodowych odpowiednich w naszej branży.

Korzystając z okazji namawiamy do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu INNOWACJE 2018  i zgłaszania swoich pomysłów innowacyjnych w branży czystościowej. Regulaminy są dostępne Tutaj.  19 czerwca zarząd spotka się z Radą Izby by omówić sprawy do zrobienia w drugim półroczu tego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


pl_PLPolski